POLSKI  ZWIĄZEK  HODOWCÓW  GOŁĘBI  POCZTOWYCH
      ZARZĄD OKRĘGU  ŁÓDŹ  z/s w SIERADZU