Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Łódź
PZHGP BRZEZINY
                               Zarząd Oddziału

Zbigniew Szczepański    - Prezes Zarządu
Zbigniew Dziubek           - Wiceprezes ds. Lotowych
Grzegorz Jadczak           - Wiceprezes ds. Finansowych
Stefan Gutowski              - Wiceprezes ds. Gospodarczych
Krzysztof Misiak              - Sekretarz Zarządu

Jan Burak                         - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Robert Krakowiak           - Przewodniczący Oddziałowej Komisji DyscyplinarnejBRZEZINY
Kontakt
Krzysztof Misiak
Paprotnia 60
95-060 Brzeziny
tel. 601 966-917
PZHGP - ŁÓDŹ

Pogoda Sieradz
© meteogroup.pl
Jesteś naszym
gościem.
W dniu 19.11.2008 Komitet Założycielski Oddziału PZHGP w Brzezinach wystąpił do Zarządu Okręgu z wnioskiem o powołanie Oddziału PZHGP w Brzezinach.
Zarząd Okręgu PZHGP Łódź uchwałą z dnia 22 grudnia 2008 roku utworzył Oddział PZHGP Brzeziny, a Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w dniu 10 lutego 2009 roku
nowo powołanemu Oddziałowi Brzeziny nadało numer organizacyjny 0220.