Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Łódź
PZHGP RZGÓW
R Z G Ó W


W roku 2004 ze względów organizacyjnych nastąpiło połączenie dwóch Oddziałów: Oddziału Rzgów (0225) i wcześniej rozwiązanego Oddziału Andrespol (0220).

Powstały Odział Rzgów  zrzesza  hodowców w trzech
sekcjach: Andrespol, Koluszki i Rzgów-Tuszyn.
PZHGP - ŁÓDŹ

Pogoda Sieradz
© meteogroup.pl
Jesteś naszym
gościem.
Kontakt

Sylwester Bińkowski
95-030 Rzgów
Gospodarz 48
tel.  508-85-48-58


                               Zarząd Oddziału

Jan Pośniak                    - Prezes Zarządu
Antoni Hajduk                  - Wiceprezes ds. Lotowych
Zbigniew Szpotan           - Wiceprezes ds. Finansowych
Romuald Kapuści
ński    - Wiceprezes ds. Gospodarczych
Frankiewicz Sławomir    - Sekretarz Zarządu

Tadeusz Rewicz            - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Marian Jaszczak            - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej