Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Łódź
PZHGP STRYKÓW
STRYKÓW

W dniu 25.11.2007 Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału PZHGP Skierniewice-Głowno wyraziło zgodę na odłączenie się Sekcji: Łowicz, Stryków, Głowno i podjęło uchwałę
o utworzenie nowego Oddziału.
Decyzja ta spowodowana była dużym rozrzutem odległościowym w położeniu gołębników hodowców należących do w/w oddziału - skrajne gołębniki były oddalone o prawie 100km. Powstanie nowego oddziału z wymienionych Sekcji powoduje, że odległości między skrajnymi Sekcjami zostaną zminimalizowane do 35 km, co ułatwi organizację lotów gołębi.

Zarząd Okręgu PZHGP Łódź uchwałą z dnia 13 grudnia 2007 roku tworzy Oddział PZHGP Stryków, a Prezydium Zarządu Głównego PZHGP w dniu 30 stycznia 2008 roku akceptuje powołanie nowego Oddziału Stryków i nadaje mu numer organizacyjny 0222.
KONTAKT

Jacek Ratajczyk
Smolice 51
95-010 Stryków
tel. 503 688-852
e-mail: altern8@o2.pl


PZHGP - ŁÓDŹ
                                             ZARZĄD ODDZIAŁU

Andrzej Gawryszczak           - Prezes Zarządu
Stanisław Małecki                  - Wiceprezes ds. Lotowych
Zdzisław Cieśli
ński                - Wiceprezes ds. Finansowych
Andrzej Patora                      - Wiceprezes ds. Gospodarczych
Jacek Ratajczyk                    - Sekretarz Zarządu

Henryk Sujczy
ński                 - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Janusz Ciesielski                   - Przewodniczący Oddziałowej Komisji DyscyplinarnejPogoda Sieradz
© meteogroup.pl
Jesteś naszym
gościem.