Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Zarząd Okręgu Łódź
WŁADZE OKRĘGU PZHGP ŁÓDŹ
Sławomir Stępnik - Prezes Zarządu

Sławomir Stępnik - Prezes Zarządu

ZARZĄD OKRĘGU

Sławomir Stępnik - Prezes Zarządu  (od 2017r)
Jerzy Małuszy
ński - Wiceprezes ds. Lotowych
Ryszard Kowalczyk - Wiceprezes ds. Finansowych
Jacek Papuga - Wiceprezes ds. Gospodarczych
Przemysław Kwiatkowski - Sekretarz Zarządu
Bogdan Fudała - Członek Zarządu
Andrzej Gawryszczak - Członek Zarządu
Władysław Iłczyk - Członek Zarządu
Paweł Uci
ński - Członek Zarządu


OKRĘGOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA

Krzysztof Węglewski - Przewodniczący
Czesław Sójka - Zastępca Przewodniczącego
Dawid Olejnik - Sekretarz
Marcin Bartnicki - Członek
Eugeniusz Rogulski - Członek

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Krzysztof Janiak - Przewodniczący
Tomasz Drużka - Sekretarz
Sylwester Bartosiewicz - Członek
Bogdan Dylik - Członek
Dariusz Witkowski - Członek

PZHGP - ŁÓDŹ